2009, ഒക്‌ടോബർ 27, ചൊവ്വാഴ്ച

സദസ്സ്‌ ജൈവ കര്‍ഷക് അവാര്‍ഡ്‌


നിറഞ്ഞ സദസ്സ്‌

വി എസ് തിരി കൊളുത്തി


ജൈവ കര്ഷക അവാര്‍ഡ്‌ സമ്മേളനം വി എസ് തിരി കൊളുത്തി തുടങ്ങി

ജൈവകര്‍ഷക അവാര്‍ഡ്‌


മന്ത്രി ശ്രീ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്‍

2009, ഒക്‌ടോബർ 7, ബുധനാഴ്‌ച

ആസിയാന്‍ കരാര്‍


ആസിയാന്‍ കരാറിനെതിരെ വനിതകളുടെ പ്രതിഷേധം

2009, ഒക്‌ടോബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പാതിരാമണല്‍ പ്ലാസ്ടിക് നിര്‍മാര്‍ജനം


പാതിരാമണല്‍ പ്ലാസ്ടിക് നിര്‍മാര്‍ജനം
ഉല്‍ഘാടനം കെ വി ദയാല്‍